Alpha Gold

เทคนิคพิเศษจากสหรัฐอเมริกาที่ช่วยรักษาฝ้าแบบองค์รวม ด้วย 5 กรรมวิธีในการรักษาฝ้า ทั้งการทา การทาน กาารฉีด เลเซอร์และการลอกผิว พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันและดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้ฝ้ากลับมาเกิดซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้คุณได้บอกลาปัญหาฝ้าแบบถาวรกันค่ะ

เทคนิคพิเศษของคุณหมอเบนซ์ที่ตอบโจทย์เรื่องฝ้าได้อย่างครบวงจร โดยขั้นตอนการทำต่างๆมีกระบวนการดังนี้

  • ทายา เป็นเทคนิคเฉพาะที่ หมอเบนซ์คิดค้นมาให้ตอบโจทย์ 
  • ทานยา ตามที่แพทย์จ่ายยาให้ ซึ่งเป็นสูตรเฉพสะของแต่ละบุคคล
  • ฉีดยา ยากลุ่ม Tranexamic Acid ในบริเวณผิวหนังที่มีฝ้า หรือฉีดยาในกลุ่ม Glutathione เข้าหลอดเลือดดำเพื่อยับยั้งการทำงานของ Tyrosinase ที่ทำให้เกิดฝ้า 
  • เลเซอร์ เลเซอร์ด้วยเครื่องเลเซอร์ในกลุ่ม Photoacoustic, Discovery Pico Laser, Short 

Pulse Laser, Q-switch, IPL และ Dual Yellow 585

  • ลอกผิว โดยทำให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวในบริเวณที่เป็นฝ้าด้วยสารในกลุ่ม AHA, Gycolic 

หรือ Salicylic ช่วยให้หน้าขาวใส ลดความหมองคล้ำ ฝ้าจางลงอย่างชัดเจน

Home
Services
Book Now
Search